Algemene informatie

Karakteristiek

In 1283 was er al sprake van het kerspel Grashusen. De middeleeuwse kerk stamt waarschijnlijk ook van die tijd. In 1871 werden deze monumentale kerk en de toren afgebroken, en werd in plaats daarvan voor het bedrag van 7000 gulden een nieuwe kerk gebouwd. Het bleek een slecht gebouwde kerk die continu onderhoud vereiste. Rond de oude kerk werd al begraven, en ondanks dat in 1927 een nieuw kerkhof in gebruik werd genomen, werden op het oude kerkhof nog steeds mensen begraven die er een graf gekocht hadden. De laatste die op het oude kerkhof begraven werd was Fogeline Elema in 1964.

Gebruik

Het huidige kerkgebouw zal ontmanteld worden en een nieuwe “landmark” zal herrijzen. Hieraan voorafgaand speelt het participatieproject Kerk Garsthuizen: een archeologisch onderzoek dat de basis vormt voor de nieuwe invulling van de kerk als mogelijk interactief informatiecentrum van de SOGK. Tijdens het archeologische onderzoek wordt helemaal tot de bodem van de wierde gegraven om te bepalen op welke wijze de wierde is ontstaan en wat de bewoningsgeschiedenis van de wierde is. Het unieke aan het archeologisch onderzoek is dat het dorp en de dorpsbewoners een centrale rol spelen in de invulling en uitvoering van het project.